Opcja "bez udziału własnego"

Udział własny zredukowany jest do wartości kaucji. Dlatego też, wybierając taką opcję w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu kierowca ponosi koszty tylko do wyskości wpłaconej kaucji.

Przyklad nr 1:
Pojazd został skradziony - wypożyczający obciążony jest tylko wpłaconą kaucją.

Przyklad nr 2:
Pęknięta szyba - Jeśli koszt naprawy nie przekroczy kwoty kaucji to wypożyczający otrzyma zwrot różnicy między kaucją a kosztami naprawy.